Browse by Tags

Tagged Content List
  • Wiki Page: WINDOWS MIGRATION TOOLS ON WINDOWS SERVER 2012 (VI-VN)

    I- GIỚI THIỆU: Windows Server Migration Tools được giới thiệu từ Windows Server 2008 R2 và tiếp tục phát triển trên Windows Server 2012. Với công cụ này, bạn không những di chuyển được user và group từ server này sang server khác mà còn di chuyển được các thiết lập phân quyền trên tập tin và thư...
Page 1 of 1 (1 items)
Can't find it? Write it!