Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: Cấu hình IPAM (IP Address Management) trên Windows Server 2012 (Vi-VN)

  I- GIỚI THIỆU IPAM (IP Address Management) là tính năng đã được giới thiệu từ Windows Server 2012 cung cấp khả năng quản lý và giám sát tùy biến cao cho các cơ sở hạ tầng địa chỉ IP trong hệ thống mạng. IPAM có thể để phát hiện, theo dõi, giám sát và quản lý không gian địa chỉ IP được sử dụng trên...
 • Wiki Page: Windows Server 2012 - IP Address Management (IPAM) - Part 1: Installing and Configuring

  IP Address Management (IPAM) is a feature which was first introduced in Windows Server 2012 that provides highly customizable administrative and monitoring capabilities for the IP address infrastructure on a corporate network. IPAM provides for administration and monitoring of servers running Dynamic...
 • Wiki Page: Storage Service trên Windows Server 2012 (VI-VN)

  I- GIỚI THIỆU: Các dịch vụ mới hiện nay đều cần khả năng lưu trữ lớn, tốc độ và khả năng chịu lỗi cao. Khi lập kế hoạch lưu trữ cho các dịch vụ trong toàn bộ hệ thống mạng của doanh nghiệp, điều đầu tiên bạn phải xem xét, lựa chọn công nghệ lưu trữ phù hợp, bao gồm các giải pháp lưu trữ trong...
 • Wiki Page: Cấu hình NIC Teaming trên Windows Server 2012 (vi-VN)

  PHẦN 1:CẤU HÌNH I- GIỚI THIỆU: NIC teaming là chức năng cho phép nhiều card mạng trên một server vật lý được gộp chung với nhau thành một "team" nhằm gộp băng thông của các Card mạng và tăng cường khả năng chịu lỗi (fault tolerance) cho kết nối mạng trên Server. Khi một trong các...
 • Wiki Page: Cấu hình DHCP Failover trên Windows Server 2012 (vi-VN)

  I- GIỚI THIỆU: Trong hệ thống mạng hiện nay, dịch vụ DHCP có vai trò rất quan trọng, dịch vụ này bảo đảm cho các Client trong hệ thống luôn có bộ thông số TCP/IP chính xác và phù hợp với hệ thống. Việc cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP khá đơn giản. Tuy nhiên bạn cần bảo đảm dịch vụ này có tính...
 • Wiki Page: Cấu hình Dynamic Access Control (DAC) trên Windows Server 2012 - PHẦN 1: Phân quyền truy cập dữ liệu (vi-VN)

  I- GIỚI THIỆU: Dynamic Access Control được giới thiệu từ Windows Server 2012 với những tính năng ưu việt cho phép hỗ trợ hoạt động của hệ thống File Server. Với Dynamic Access Control bạn có thể: - Phân quyền truy cập trên các Folder/File với những điều kiện dựa vào User Claim, Device Claim...
 • Wiki Page: Windows Server 2012 - Windows Migration Tools (vi-VN)

  I- GIỚI THIỆU: Windows Server Migration Tools được giới thiệu từ Windows Server 2008 R2 và tiếp tục phát triển trên Windows Server 2012. Với công cụ này, bạn không những di chuyển được user và group từ server này sang server khác mà còn di chuyển được các thiết lập phân quyền trên tập tin và thư...
 • Wiki Page: TỔNG QUAN HYPER-V TRÊN WINDOWS SERVER 2012 (vi-VN)

  I- GIỚI THIỆU: Khi triển khai môi trường hệ thống mạng cho doanh nghiệp, doanh nghiệp cần sử dụng bao nhiêu dịch vụ thì bạn phải cài bấy nhiêu Server vật lý tương ứng. Tại sao không cài chung tất cả các dịch vụ vào cùng Server? a. Khi cài các dịch vụ vào cùng Server thì bạn phải mở các port...
 • Wiki Page: Cấu hình Direct Access trên Windows Server 2012 (vi-VN)

  I- GIỚI THIỆU: Direct Access là chức năng được Microsoft giới thiệu từ Windows Server 2008 R2 hỗ trợ các máy tính Client chạy Windows 7 kết nối vào hệ thống mạng nôi bộ mà không cần thiết lập kết nối VPN. Direct Access giúp người dùng có thể kết nối vào mạng nội bộ từ Internet mà không cần thực...
 • Wiki Page: Active Directory: Get-QADUser Properties and Get-QADUser Full Help

  Table of Contents Get-QADUser Properties Get-QADUser Full Help Get-QADUser Properties fromEntry : TRUE givenName : Partha codePage : 0 tokenGroupsGlobalAndUniversal ...
 • Wiki Page: NIC Teaming-Windows Server 2012

  See the below snap for after creating the NIC Teaming Powershell command for getting the Team info. NIC Teaming in Windows Server 2012 http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/NIC-Teaming-Windows-Server-2012.html NIC Teaming in Windows Server 2012 Brings Simple,...
 • Wiki Page: Storage Spaces Event 201 (fr-Fr)

  Table of Contents Détails de l'événement Résumé Cause Résolution Voir aussi Détails de l'événement Produit : Système d'exploitation Microsoft Windows ID d'événement : 201 Source : StorageSpaces-Drivers ...
 • Wiki Page: Dedupe: Check if Byte-by-Byte Verification Mode is Enabled

  Table of Contents Issue Impact Resolution Additional references This article is intended to address a specific issue identified by a Best Practices Analyzer scan. You should apply the information in this article to computers on which Best Practices Analyzer scans have been run, and that are experiencing...
 • Wiki Page: How-to Install FIM 2010 R2 SP1 on Windows Server 2012, SCSM 2012, SQL 2012 and SharePoint 2013.

  In the article I’m testing installing FIM 2010 R2 SP1 on Windows 2012 SCSM 2012 and SharePoint 2013. I’ve got three servers see below of what roles I’ve installed on each server. I’m just going through the installation to see if there is any gotchas. I’m not going in detail of configuration for...
 • Wiki Page: Certificate Services Lifecycle Notifications

  Applies to Windows 8 and Windows Server 2012 Table of Contents Overview Event Viewer Task Scheduler Settings for Autoenrollment added to Group Policy Windows PowerShell Script for IIS Binding Scripting considerations Windows PowerShell script security Denial of service potential Do not use CertificateServicesClient...
 • Wiki Page: Certificate Templates Not Available for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Certificate Recipients using Certificate Enrollment Web Services

  Applies to Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 You may notice some unexpected behavior when trying to deploy certificates to Windows 7 or Windows Server 2008 R2 client computers using Certificate Enrollment Web Services. Note: Certificate Enrollment Web Services is an option...
 • Wiki Page: BPA using PowerShell

  BPA is a very ROBUST tool for troubleshooting. It is free and downloadable from Microsoft site. Like EXBPA (Exchange BPA) BPA is Built-in in Windows Server 2008 R2 & higher version OS . GUI is also available. You can open it from ServerManager. See this snapshot of the Dashboard. BPA...
 • Wiki Page: Windows Server 2012 Active Directory Snapshot (tr-TR)

  NOT DUPLICATE ARTICLE! This article Windows Server 2012 DEVELOPER PREVİEW! (BETA) Windows Server 2012 Developer Preview Active Directory Snapshot (TR-tr) Merhaba, yeni bir Windows Server 2012 makalesi ile yine birlikteyiz.Windows Server 2012 Active Directory servisinde kullanabileceğimiz...
 • Wiki Page: Windows Server 2012 Developer Preview Active Directory Snapshot (TR-tr)

  THIS ARTICLE WINDOWS SERVER 2012 DEVELOPER PREVIEW! (BETA) Merhaba, yeni bir Windows Server 8 makalesi ile yine birlikteyiz.Windows Server 8 Active Directory servisinde kullanabileceğimiz özellikleri anlatmaya devam ediyoruz.Bu bölümde, Active Directory veritabanı için snaphot özelliğini nasıl kullanabileceğimizi...
 • Wiki Page: User Page: Biswajit

  Table of Contents 1. DNS 2. Group Policy Object 3. Domain Controller 4. PowerShell 5. ADDS & Windows 6. My Forums Treads 7. My Gallery Contributions 8. PKI See Also 1. DNS Nos. Description 1. Dns-design-dns-zones-for-per-organization-units 2. Dns-read-only...
 • Wiki Page: Hosting Test Lab Guide Environments in Windows Server 2012 Hyper-V

  The following topics describe how to configure test lab environments in Windows Server 2012 Hyper-V as described in Test Lab Guides from Microsoft: Hosting the Windows Server 2012 Base Configuration test lab Hosting the SharePoint Server 2013 three-tier farm test lab Hosting the Corpnet subnet...
 • Wiki Page: LDAPs(636) and MSFT-GC-SSL(3269) Service

  Table of Contents PortQry output after promoting a DC for SSL ports LDP.EXE output after connecting the SSL ports. NETMON capture for SSL Ports Network capture without netmon Cert server into a domain controller is not recommended. Publish a cert Template certutil -v -template LDAPSSL Find the Template...
 • Wiki Page: Windows Server 2012 Active Directory Certificate Services (CA) Kurulumu TR-tr

  Merhaba.Windows Server 2012 Directory Services ile ilgili makalelerimize devam ediyoruz.Bu bölümde, Active Directory Domain Services ile entegre olarak çalışan Active Directory Certificate Services’ı açıklayıp, kurulumunu gerçekleştireceğiz. Active Directory Certificate Services, yazılım güvenlik...
 • Wiki Page: Windows Server 2012 & Windows 8 Offline Domain Join Tr-tr

  Merhaba.Windows Server 2008 R2 ile birlikte gelen ve Windows Server 2012 ile devam eden bir diğer yenilik ise, Offline Domain Join’dir.Bu makalede, en dikkat çeken özelliklerinden biri olan Offline Domain Join özelliğinin bize sunmuş olduğu özelliklere bakıp nasıl uygulayabileceğimizi göreceğiz. ...
 • Wiki Page: Active Directory Nedir? Tr-tr

  Merhaba, yeni bir Active Directory makalesi ile birlikteyiz.Bu bölümdeki konumuz, Active Directory veritabanının temelde nasıl çalıştığı, data modifikasyonlarının nasıl meydana geldiği, bu modifikasyonların veya değişikliklerin veritabanı üstündeki performans etkileri ve ortaya çıkabilecek performans...
Page 3 of 15 (372 items) 12345»
Can't find it? Write it!