Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: پیاده سازی Sites و Subnets (fa-IR)

  پیاده سازی Sites و Subnets همانطور که در اجزای اکتیو دایرکتوری در فصل یک گفتگو شد، یک subnet یک زیربخش IP شبکه است و یک site ترکیبی از یک یا چند IP subnet میباشد که با لینکهای سریع و بسیار قابل اطمینان به هم متصل هستند. شما از subnets ها و sites ها استفاده میکنید...
 • Wiki Page: فصل هفتم: مدیریت Sites، Subnets و Replication اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

  فصل هفتم: مدیریت Sites ، Subnets و Replication اکتیو دایرکتوری فهمیدن اینکه چگونه sites ها، subnets ها و replication کار میکنند برای پیکربندی و مدیریت سرویس دومین اکتیو دایرکتوری ضروری میباشد. sites ها و subnets ها اجزاء فیزیکی از اکتیو دایرکتوری هستند...
 • Wiki Page: فعال کردن Universal Group Membership Caching (fa-IR)

  فعال کردن Universal Group Membership Caching در یک دومین که در آن دومین کنترولر ویندوز سرور ٢٠٠٣ یا جدیدتر در حال کار میباشد، شما میتوانید از کنسول Active Directory Sites And Services برای پیکربندی universal group membership caching استفاده کنید. شما میتوانید کش caching را...
 • Wiki Page: ملزومات Universal Group Membership Caching (fa-IR)

  ملزومات Universal Group Membership Caching Universal security groups میتواند شامل یا حاوی اصول امنیتی security principals مربوط به دومین های دیگر باشد. در طی لاگان کردن یوزر به صورت تعاملی interactive ، دومین کنترولری که احراز هویت را انجام میدهد، SIDs مربوط به کامپیوتر یوزر را...
 • Wiki Page: کنترل رجیستر شدن رکوردهای SRV (fa-IR)

  کنترل رجیستر شدن رکوردهای SRV منابع رکوردهای DNS SRV مربوط به DC Locator و GC Locator توسط سرویس Net Logon به صورت داینامیک رجیستر میشوند و برای تعیین کردن دومین کنترولرها و سرورهای گلوبال کاتالوگ مورد استفاده قرار میگیرند. در گروه پالسی، این پالسی ها میتوانند برای کنترل...
 • Wiki Page: عیب یابی Operations Master (fa-IR)

  عیب یابی Operations Master همه دومین کنترولرها، همچنین operations masters ها دیتای دایرکتوری را با هم replicate میکنند. دومین کنترولرها تغییرات دایرکتوری با استفاده از replication به روز رسانی میکنند. به عنوان بخشی از عیب یابی و حل مشکل با operations masters ها، شما باید...
 • Wiki Page: تصرف Operations Master (fa-IR)

  تصرف Operations Master وقتی یک operations master با مشکل یا شکست مواجه میشود، شما باید تصمیم بگیرید که نیاز به انتقال رول به یک دومین کنترولر دیگر دارید یا منتظر میمانید تا دومین کنترولر دوباره به سرویس بازگردد. شما میتوانید بر تصمیم خود را بر اساس حساسیت رول operations master بر...
 • Wiki Page: کاهش حجم کار Operations Master (fa-IR)

  کاهش حجم کار Operations Master operations master ها میتوانند دارای بار اضافی overloaded در زمان درخواست کلاینتها در شبکه، مدیریت منابع خودشان و انجام وظایف منحصر بفرد خودشان باشند. اگر operations master ها دارای بار اضافی شوند و عملکرد آنها تحت تاثیر قرار گیرد، شما میتوانید محیط...
 • Wiki Page: آماده سازی جانشین Operations Master (fa-IR)

  آماده سازی جانشین Operations Master رول های operations master دارای نقش حیاتی در مورد کارکرد forest و domain میباشند. وقتی شما اکتیو دایرکتوری را اینستال میکنید و اولین دومین کنترولر را در forest جدید ایجاد میکنید، هر پنج رول به همین دومین کنترولر اختصاص داده میشود. وقتی شما...
 • Wiki Page: خارج کردن از سرویس Operations Master (fa-IR)

  خارج کردن از سرویس Operations Master قبل از آنکه شما به طور دائم صاحب operations master را آفلاین کنید، شما باید تمام رول های operations master را از روی صاحب کنونی به یک دومین کنترولر دیگر منتقل کنید. وقتی شما از ویزارد اینستال سرویس دومین اکتیو دایرکتوری Dcpromo برای حذف decommission...
 • Wiki Page: فصل چهارم: راه اندازی دومین کنترولرهای خواندنی Read-Only Domain Controllers - RODC (fa-IR)

  فصل چهارم: راه اندازی دومین کنترولرهای خواندنی Read-Only Domain Controllers - RODC وقتی سطح کارکرد functional level دومین domain و forest شما Windows Server 2003 یا بالاتر باشد، اکتیو دایرکتوری هر دو نوع دومین کنترولر writable و read-only را ساپورت میکند. دومین...
 • Wiki Page: فصل پنجم: پیکربندی، نگهداری، عیب یابی و سرورهای گلوبال کاتالوگ Global Catalog - GC (fa-IR)

  فصل پنجم: پیکربندی، نگهداری، عیب یابی و سرورهای گلوبال کاتالوگ Global Catalog - GC اکتیو دایرکتوری یک سرویس دایرکتوری توزیع شده با یک مخزن مرکزی در هسته خود است. در این مخزن اکانتها و منبع اشیاء objects با صفتهای attributes مکمل کامل قرار دارند. اکتیو دایرکتوری، دیتای دایرکتوری به...
 • Wiki Page: طرز کار با سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  طرز کار با سرورهای گلوبال کاتالوگ GC در یک forest اکتیو دایرکتوری با چندین دومین، گلوبال کاتالوگ یک مخزن مرکزی از اطلاعات دومین را برای forest بوسیله ذخیره سازی کپی بخشی partial replicas از پارتیشن دایرکتوری دومین ارائه میدهد. علاوه بر این به عنوان یک دومین کنترولر نیز عمل میکند...
 • Wiki Page: راه اندازی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  راه اندازی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC در یک forest اکتیو دایرکتوری با چندین دومین، سرورهای گلوبال کاتالوگ یک بخش ضروری از زیر ساخت اکتیو دایرکتوری میباشند. قبل از استقرار سرورهای گلوبال کاتالوگ، شما باید با دقت جای آنها را برنامه ریزی کنید. همانطور مانند هر سرور مهم، شما نیاز به...
 • Wiki Page: اضافه کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  اضافه کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC اولین دومین کنترولری که در دومین اینستال میشود به صورت اتوماتیک به عنوان سرور گلوبال کاتالوگ تنظیم میشود. وقتی شرایط در یک site مجاب میکند که یک سرور گلوبال کاتالوگ اضافه کنید، شما میتوانید با اضافه کردن یک دومین کنترولر که سرور گلوبال کاتالوگ نیز...
 • Wiki Page: نظارت و بررسی ارتقاء سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  نظارت و بررسی ارتقاء سرورهای گلوبال کاتالوگ GC وقتی شما یک سرور گلوبال کاتالوگ جدید معین میکنید، این سرور یک کپی از گلوبال کاتالوگ را از سرورهای گلوبال کاتالوگ موجود در دومین را درخواست میکند. از طریق replication ، یک المثنی جزئی partial replica از هر پارتیشن دایرکتوری دومین غیر...
 • Wiki Page: شناسایی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  شناسایی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC یک راه برای فهمیدن اینکه یک دومین کنترولر به عنوان یک سرور گلوبال کاتالوگ پیکربندی شده این است که از کنسول Active Directory Sites And Services استفاده کرد. در کنسول Active Directory Sites And Services ، کانتینر Sites را باز کنید، site ای...
 • Wiki Page: بازیابی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  بازیابی Restoring سرورهای گلوبال کاتالوگ GC بازیابی یک سرور گلوبال کاتالوگ از بکاپ میتواند سبب lingering objects شود، که این خود میتواند سبب تناقضات replication شود. وقتی یک سرور گلوبال کاتالوگ را توسط بکاپ بازگردانی میکنید، به خاطر بسپارید که بازگردانی سرور گلوبال کاتالوگ نه...
 • Wiki Page: حذف کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  حذف کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC اگر universal group membership caching برای برآوردن الزامات لاگان در یک site فعال باشد و در آن سرعت لینک WAN به اندازه کافی جوابگوی الزامات replication نگه داری گلوبال کاتالوگ نباشد، امکان دارد که شما بخواهید گلوبال کاتالوگ را از دومین کنترولر...
 • Wiki Page: فصل ششم: پیکربندی، نگهداری و عیب یابی Operations Master (fa-IR)

  فصل ششم: پیکربندی، نگهداری و عیب یابی Operations Master مدل مولتی مستر replication اکتیو دایرکتوری یک محیط توزیع شده ایجاد میکند که اجازه میدهد هر دومین کنترولر برای احراز هویت استفاده شود و اجازه میدهد که شما بدون توجه به استفاده کدام دومین کنترولر، اطلاعات استاندارد دایرکتوری را تغییر دهید...
 • Wiki Page: ملزومات Operations Master (fa-IR)

  ملزومات Operations Master Operations masters سبب حفظ درست کار کردن عملکرد دایرکتوری در وظایف خاص میشود که دومین کنترولرهای دیگر مجاز به آن نمیباشند. یک operations master پیکربندی شده داری یک رول flexible single-master operations - FSMO میباشد . کتاب مشاور جیبی ادمینهای...
 • Wiki Page: معرفی Operations Master (fa-IR)

  معرفی Operations Master همانطور که جدول ۱-۶ نشان میدهد، پنج رول operations master وجود دارد که به دو دسته سازماندهی شده است. رول های Forestwide به یک forest تخصیص داده شده است. این به آن معنا است که فقط یک schema master و فقط یک domain naming master در یک forest...
 • Wiki Page: شناسایی Operations Master (fa-IR)

  شناسایی Operations Master شما میتوانید operations masters های مربوط به دومینی که به آن لاگان میکنید، با این فرمان پیدا کنید : netdom query fsmo در این مثال، لیست خروجی، هر یک از صاحب رول ها را به صورت fully qualified domain name ...
 • Wiki Page: طراحی و برنامه ریزی Operations Master (fa-IR)

  طراحی و برنامه ریزی Operations Master برای عملیات مربوطه، دومین کنترولری که صاحب رول های operations master میباشد، باید همواره در دسترس بوده و در قسمتی از شبکه که همیشه دسترسی به آن است باید باشد. وقتی شما با اضافه کردن دومین ها و sites ها زیرساخت اکتیو دایرکتوری خود را توسعه میدهید...
 • Wiki Page: تغییر دادن Operations Master (fa-IR)

  تغییر دادن Operations Master رول های operations master را میتوان از چندین راه مختلف تغییر داد. اگر صاحب operations master در حال حاضر آنلاین باشد، شما میتوانید رول را transfer کنید و رول را از روی یک دومین کنترولر به یکی دیگر منتقل کنید. اگر صاحب operations master مشکل...
Page 2 of 4 (91 items) 1234
Can't find it? Write it!