Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: حذف آخرین دومین کنترولر (fa-IR)

  حذف آخرین دومین کنترولر شما میتوانید آخرین دومین کنترولر در یک دومین یا forest را با استفاده از مراحل زیر حذف کنید : برای آغاز ویزارد اینستال سرویس اکتیو دایرکتوری، Start را کلیک کرده و dcpromo را در جعبه جستجو Search box تایپ میکنیم و سپس کلید Enter را...
 • Wiki Page: حذف دومین کنترولرها با استفاده از Answer Files یا فرامین (fa-IR)

  حذف دومین کنترولرها با استفاده از Answer Files یا فرامین روی یک سرور که ویندوز سرور ۲۰۰۸ به صورت Full یا Core اینستال شده است، شما میتوانید با با روش یا فرمان دومین کنترولرها را حذف کنید. شما باید با اکانتی که عضو گروه Domain Admins در دومین لاگان کرده باشید....
 • Wiki Page: راه اندازی مجدد یک دومین کنترولر در حالت Directory Services Restore Mode (fa-IR)

  راه اندازی مجدد یک دومین کنترولر در حالت Directory Services Restore Mode قبل از آنکه بخواهید سروریس دومین اکتیو دایرکتوری را به زور force حذف کنید، شما باید دومین کنترولر را با مد Directory Services Restore Mode راه اندازی کنید. راه اندازی با این مد، دومین کنترولر را به مد offline...
 • Wiki Page: انجام وادار کردن Forcing برای حذف دومین کنترولرها (fa-IR)

  انجام وادار کردن Forcing برای حذف دومین کنترولرها شما میتوانید با انجام مراحل زیر یک دومین کنترولر را مجبور به حذف کنید : ابتدا Start را کلیک کرده، سپس روی Command Prompt کلیک سمت راست کرده و در آخر Run As Administrator را کلیک میکنیم . در خط فرمان،...
 • Wiki Page: وادار کردن Forcing به حذف دومین کنترولرها (fa-IR)

  وادار کردن Forcing به حذف دومین کنترولرها یک دومین کنترولر برای demote شدن و حذف کردن سرویس دومین اکتیو دایرکتوری از آن باید در دومین با سایر دومین کنترولرها متصل و ارتباط داشته باشد. اگر یک دومین کنترولر با سایر دومین کنترولرها ارتباط نداشته باشد، فرایند حذف به صورت استاندارد...
 • Wiki Page: پاک کردن Metadata در Forest اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

  پاک کردن Metadata در Forest اکتیو دایرکتوری زمانی که شما یک دومین کنترولر که به شبکه وصل نیست disconnected را با اجبار force حذف میکنید، در مقایسه با دومین کنترلری که به صورت نرمال حذف میشود، forest metadata اکتیو دایرکتوری به صورت اتوماتیک به روز رسانی نمیشود....
 • Wiki Page: مدیریت اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

  مدیریت اکتیو دایرکتوری ادمین ها زمان زیادی را صرف مدیریت اکتیو دایرکتوری میکنند. من در مورد ابزارها و تکنیکهای در قسمت دوم "مدیریت زیر ساخت اکتیو دایرکتوری" صحبت میکنم، در آنجا به صورت کامل در مورد کار با اکتیو دایرکتوری گفتگو خواهیم کرد . کار با اکتیو دایرکتوری ...
 • Wiki Page: فصل دوم: نصب یا اینستال کردن Forest ، Domain Trees و Child Domains جدید (fa-IR)

  فصل دوم: نصب یا اینستال کردن Forest ، Domain Trees و Child Domains جدید شما یا برای اولین بار سرویس دومین اکتیو دایرکتوری Active Directory Domain Services - AD DS را پیاده سازی میکنید و یا میخواهید زیر ساخت اکتیو دایرکتوری موجود را گسترش دهید، به هر حال شما باید با یک طرح دقیق...
 • Wiki Page: کار با دایرکتوری Containers و Partitions (fa-IR)

  کار با دایرکتوری Containers و Partitions در دیتابیس اکتیو دایرکتوری، دیتای ذخیره شده با استفاده objects ها منطقی نشان داده میشود. هر objects در دایرکتوری دارای یک نام نسبی relative name برای parent container است که در آن ذخیره شده است. این نام نسبی relative name...
 • Wiki Page: سازماندهی یا اصلاح زیر ساخت های دایرکتوری (fa-IR)

  سازماندهی یا اصلاح زیر ساخت های دایرکتوری شما forests جدید، domain trees جدید و domains جدید را با اینستال کردن دومین کنترولر در فضای نام مورد نظر اینستال میکنید. به هر حال شما برنامه ریزی برای سازمان دهی یا اصلاح زیرساخت های اکتیو دایرکتوری مربوط به سازمان خود خواهید کرد، ...
 • Wiki Page: راه اندازی ویندوز سرور ۲۰۰۸ (fa-IR)

  قبل از آنکه شما برای اولین بار بخواهید ویندوز سرور ۲۰۰۸ را راه اندازی کنید، شما باید قبل از این کار آماده سازی کنید. وقتی شما یک دومین ویندوز سرور ۲۰۰۸ را برای اولین بار در یک forest که ویندوز سرور ۲۰۰۰ یا ویندوز سرور ۲۰۰۳ میباشد اینستال میکنید، شما باید با استفاده از Adprep ، ...
 • Wiki Page: ایجاد کردن Forest ، Domain Trees و Child Domains (fa-IR)

  ایجاد کردن Forest ، Domain Trees و Child Domains هر سروری که روی آن ویندوز سرور ۲۰۰۸ میباشد، میتواند به عنوان دومین کنترولر نیز کار کند. شما یک سرور را با اینستال کردن باینری binaries لازم برای سرویس دومین اکتیو دایرکتوری Active Directory Domain Services - AD DS و...
 • Wiki Page: نصب باینری اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

  نصب باینری اکتیو دایرکتوری باینری شامل اجزای ویندوز میباشد که سبب میشود سرور قادر به دومین کنترولر شود و همچنین به عنوان ابزار administration عمل کند. شما میتوانید باینری اکتیو دایرکتوری را با تایپ فرمان servermanagercmd –install adds-domain-controller اینستال کنید. این دستور باینری...
 • Wiki Page: سازماندهی سطوح کارکرد (fa-IR)

  سازماندهی سطوح کارکرد Functional Levels سطوح کارکرد Functional levels فعالیتهای داخلی در اکتیو دایرکتوری را تحت تاثیر قرار میدهد و برای فعال کردن ویژگیهایی است که با اینستال کردن نسخه های سرور از سیستم عامل ویندوز سازگار است. هر forest و هر domain داخل یک forest میتواند...
 • Wiki Page: مدیریت و نگهداری Universal Group Membership Caching (fa-IR)

  مدیریت و نگهداری Universal Group Membership Caching Universal group membership caching سبب میشود تا دومین کنترولرها اطلاعات عضویت گروه را بعد از اولین فراخوانی ذخیره کنند، بجای اینکه هر بار یوزر لاگان کند و اطلاعات عضویت گروه را فراخوانی کنند. روی دومین کنترولرهایی که ویندوز سرور ۲۰۰۳...
 • Wiki Page: معرفی کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

  معرفی کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری به صورت یک منبع مختصر و اجباری برای ادمینهای ویندوز طراحی شده است. این یک منبع راهنما میباشد که در همه وقت بر روی میز کار شما یا در جیب شما قبل خواندن است. این کتاب در مورد همه مواردی که شما برای مدیریت داخلی و هسته ای اکتیو دایرکتوری احتیاج دارید...
Page 4 of 4 (91 items) 1234
Can't find it? Write it!