Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: فصل ششم: پیکربندی، نگهداری و عیب یابی Operations Master (fa-IR)

  فصل ششم: پیکربندی، نگهداری و عیب یابی Operations Master مدل مولتی مستر replication اکتیو دایرکتوری یک محیط توزیع شده ایجاد میکند که اجازه میدهد هر دومین کنترولر برای احراز هویت استفاده شود و اجازه میدهد که شما بدون توجه به استفاده کدام دومین کنترولر، اطلاعات استاندارد دایرکتوری را تغییر دهید...
 • Wiki Page: ملزومات Operations Master (fa-IR)

  ملزومات Operations Master Operations masters سبب حفظ درست کار کردن عملکرد دایرکتوری در وظایف خاص میشود که دومین کنترولرهای دیگر مجاز به آن نمیباشند. یک operations master پیکربندی شده داری یک رول flexible single-master operations - FSMO میباشد . کتاب مشاور جیبی ادمینهای...
 • Wiki Page: معرفی Operations Master (fa-IR)

  معرفی Operations Master همانطور که جدول ۱-۶ نشان میدهد، پنج رول operations master وجود دارد که به دو دسته سازماندهی شده است. رول های Forestwide به یک forest تخصیص داده شده است. این به آن معنا است که فقط یک schema master و فقط یک domain naming master در یک forest...
 • Wiki Page: شناسایی Operations Master (fa-IR)

  شناسایی Operations Master شما میتوانید operations masters های مربوط به دومینی که به آن لاگان میکنید، با این فرمان پیدا کنید : netdom query fsmo در این مثال، لیست خروجی، هر یک از صاحب رول ها را به صورت fully qualified domain name ...
 • Wiki Page: طراحی و برنامه ریزی Operations Master (fa-IR)

  طراحی و برنامه ریزی Operations Master برای عملیات مربوطه، دومین کنترولری که صاحب رول های operations master میباشد، باید همواره در دسترس بوده و در قسمتی از شبکه که همیشه دسترسی به آن است باید باشد. وقتی شما با اضافه کردن دومین ها و sites ها زیرساخت اکتیو دایرکتوری خود را توسعه میدهید...
 • Wiki Page: تغییر دادن Operations Master (fa-IR)

  تغییر دادن Operations Master رول های operations master را میتوان از چندین راه مختلف تغییر داد. اگر صاحب operations master در حال حاضر آنلاین باشد، شما میتوانید رول را transfer کنید و رول را از روی یک دومین کنترولر به یکی دیگر منتقل کنید. اگر صاحب operations master مشکل...
 • Wiki Page: طرز کار با Operations Master (fa-IR)

  طرز کار با Operations Master کلید موفقیت در مدیریت operations masters ها این است که بدانیم هر operations master چه کاری انجام میدهد و قادر به تشخیص مشکلات در زمانی که operations masters ها درست کار نمیکند باشیم. علاوه بر این به دستورالعمل قبلی من برای قرار دادن operations masters...
 • Wiki Page: مدیریت Domain Naming Masters (fa-IR)

  مدیریت Domain Naming Masters domain naming master وظیفه اضافه یا حذف کردن دومین ها در forest را به عهده دارد. هر وقت که شما یک دومین ایجاد میکنید، یک اتصال فرایند فراخوانی از راه دور remote procedure call – RPC به domain naming master ساخته میشود که به دومین یک globally...
 • Wiki Page: مدیریت Infrastructure Masters (fa-IR)

  مدیریت Infrastructure Masters رول infrastructure master مسئول به روز رسانی updating اشیاء objects برای همه مقادیر صفت attribute values با اسامی یا نامهای ممتاز distinguished names است که اشیاء مرجع reference objects در خارج از دومین کنونی current domain...
 • Wiki Page: مدیریت PDC Emulators (fa-IR)

  مدیریت PDC Emulators وقتی برای اولین بار اکتیو دایرکتوری و عملیات forests اکتیو دایرکتوری در مد Windows 2000 mixed منتشر شد، وظیفه اصلی PDC emulator این بود که تمام درخواستهای replication از دومین کنترولرهای پشتیبان ویندوز سرور NT 4.0 یا همان BDCs بود. در یک دومین...
 • Wiki Page: مدیریت Relative ID Masters (fa-IR)

  مدیریت Relative ID Masters رول relative identifier master مسئول کنترل ایجاد اصول امنیتی security principals جدید مانند یوزرها، کامپیوترها و گروه ها در دومین مربوطه میباشد. RID master به هر دومین کنترولر در یک دومین یک بلوک از relative IDs اختصاص میدهد. این relative IDs ...
 • Wiki Page: نگهداری Operations Master (fa-IR)

  نگهداری Operations Master به عنوان یک ادمین، شما وظایفی برای کمک به operations masters ها در سراسر forest اکتیو دایرکتوری دارید. برای کمک به بازیابی سریع operations masters ها، شما ممکن است که برای آنها standby operations masters آماده کنید. توجه کنید در اینجا standby معنای مانند تعریف نرمال...
 • Wiki Page: مدیریت Schema Masters (fa-IR)

  مدیریت Schema Masters schema master تنها دومین کنترولر با یک نسخه قابل نوشتنی schema container در forest است. منظور این است که تنها دومین کنترولر در forest است که میتواند روی schema تغییرات ایجاد کند. شما تغییرات را توسط Active Directory Schema snap-in انجام میدهید. زمانی...
 • Wiki Page: فصل اول: بررسی اجمالی اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

  شما یا یک ادمین ماهر هستید که سالها با شبکه های ویندوزی کار کردید و تجربه دارید و یا یک مبتدی هستید که دارای درک از مفاهیم پایه میباشید، به هر حال موفقیت شما در دراز مدت در حالیکه که تکنولوژی به صورت چشمگیری در حال توسعه و پیشرفت است، بستگی به این دارد که شما چه مقدار از اکتیو دایرکتوری را به خوبی...
 • Wiki Page: دومین های اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

  دومین های اکتیو دایرکتوری دومین های ویندوز که از اکتیو دایرکتوری استفاده میشوند به نام دومین های اکتیو دایرکتوری نامیده میشوند. در یک دومین اکتیو دایرکتوری، دیتای شما در یک منبع تک و توزیع شده مستقر شده که سبب میشود کمتر به نگهداری احتیاج داشته باشد و از هر مکانی در شبکه به آسانی در دسترس قرار...
 • Wiki Page: دومین ها DNS (fa-IR)

  دومین ها DNS اکتیو دایرکتوری از نام سیستم دومین Domain Name System – DNS استفاده میکند. DNS یک سرویس استاندارد اینترنت است که گروه ها را به صورت ساختار سلسله مراتبی سازماندهی میکند . به هر حال بنا به دلایل مختلف اکتیو دایرکتوری و DNS دارای ساختار مشابه سلسله مراتبی هستند. سلسله...
 • Wiki Page: اشیاء در اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

  اشیاء Objects در اکتیو دایرکتوری منابعی resources که شما در اکتیو دایرکتوری میخواهید ارائه دهید بصورت اشیاء Objects ایجاد و ذخیره میشوند. اشیاء Objects دارای صفتهایی Attributes هستند که این صفتها Attributes اطلاعاتی که شما برای منابع میخواهید را برای اشیاء Objects...
 • Wiki Page: Schema در اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

  Schema در اکتیو دایرکتوری هر object در اکتیو دایرکتوری از یک کلاس یا رده class خاص ایجاد میشود. در اکتیو دایرکتوری schema کلاس ها یا رده های شی object classes را که مشخص و موجود میباشند، تعریف کرده و بر طبق قوانین مشخص میکند که شما چگونه میتوانید این اشیاء را ایجاد و...
 • Wiki Page: اجزاء اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

  اجزاء اکتیو دایرکتوری شما میتوانید انواع اجزای اکتیو دایرکتوری را برای تعریف ساختار دایرکتوری استفاده کنید. این اجزا در لایه های فیزیکی physical و منطقی logical سازمان یافته میباشند . اجزای لایه فیزیکی چگونگی ساختار اطلاعات دایرکتوری و ذخیره آن را کنترل میکنند. اجزای لایه منطقی...
 • Wiki Page: ایجاد Forest جدید (fa-IR)

  ایجاد Forest جدید شما میتوانید یک forest جدید را با اینستال کردن یک دومین کنترولر در فضای نام مورد نظر با استفاده از مراحل زیر ایجاد کنید : برای آغاز ویزارد اینستال سرویس اکتیو دایرکتوری، Start را کلیک کرده و dcpromo را در جعبه جستجو Search box تایپ میکنیم...
 • Wiki Page: ایجاد Domain Trees جدید (fa-IR)

  ایجاد Domain Trees جدید برای ایجاد یک domain tree جدید در forest موجود یا در حال کار، شما احتیاج به یک اکانت معتبر دارید که عضو گروه Enterprise Admins مربوط به forest در حال کار باشد که قرار است آن domain tree جدید بخشی از این forest در حال کار باشد. شما...
 • Wiki Page: ایجاد Child Domains جدید (fa-IR)

  ایجاد Child Domains جدید برای ایجاد یک child domain جدید در forest موجود یا در حال کار، شما احتیاج به یک اکانت معتبر دارید که عضو گروه Enterprise Admins مربوط به آن domain داخل forest در حال کار باشد. شما میتوانید از مراحل زیر استفاده کنید : ...
 • Wiki Page: فصل سوم: راه اندازی دومین کنترولرهای نوشتنی Writable Domain Controllers – RWDC (fa-IR)

  فصل سوم: راه اندازی دومین کنترولرهای نوشتنی Writable Domain Controllers – RWDC در این فصل، من تکنیکها و راهنمایی هایی که برای اضافه کردن یا حذف کردن دومین کنترولر استفاده میشود را به شما ارائه میدهم. پس از راه اندازی اولین دومین کنترولر مربوط به یک دومین، شما یک دومین کنترولر اضافی برای...
 • Wiki Page: آماده سازی برای راه اندازی یا خارج کردن از سرویس Decommission دومین کنترولرها (fa-IR)

  آماده سازی برای راه اندازی یا خارج کردن از سرویس Decommission دومین کنترولرها قبل از راه اندازی یا از سرویس خارج کردن دومین کنترولرها، شما باید یک برنامه یا لیست از پیش نیازها، تغییرات لازم اصلاحات و تاثیرکلی آن روی شبکه ایجاد کنید. طرح یا برنامه خود را با بازنگری در فصل دوم: نصب یا...
 • Wiki Page: نصب دومین کنترولر نوشتنی RWDC اضافه (fa-IR)

  نصب دومین کنترولر نوشتنی RWDC اضافه شما یک سرور را با نصب فایل های باینری binaries برای سرویس دومین اکتیو دایرکتوری و پیکربندی آن توسط ویزارد اینستال سرویس دومین اکتیو دایرکتوری Dcpromo.exe تبدیل به دومین کنترولر میکنید. اگر شما برای اولین بر در یک ویندوز ۲۰۰۰ یا ۲۰۰۳ ...
Page 3 of 6 (126 items) 12345»
Can't find it? Write it!