Browse by Tags

Tagged Content List
  • Wiki Page: بهتر است NTFS از ReFS چهار دلیل که (fa-IR)

    چهار دلیل که ReFS از NTFS بهتر است Resilient File System یک File System جدید است که در windows server 2012 معرفی شده است.در ابتدا قرار بود که به عنوان file system برای file server ها مورد استفاده قرار گیرد.به هر حال ، شروع کردن به عنوان file system برای file server ها برای شروع و...
Page 1 of 1 (1 items)
Can't find it? Write it!