Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: Managing Excel database file size and speed (th-TH)

  ความอ้วนอุ้ยอ้ายที่มาจากตารางฐานข้อมูล ผู้ใช้ Excel ควรลองสร้างแฟ้มที่มีตารางขนาดใหญ่ เพื่อบันทึกค่าลงไปในตารางแล้วจัดเก็บแฟ้มเพื่อตรวจสอบขนาดของแฟ้มว่ามีขนาดแตกต่างกันอย่างไร เริ่มจากกดปุ่ม F5 เพื่อเลือกพื้นที่เซลล์ตั้งแต่ A1:Z10000 (หรือขนาดตารางอื่นๆตามใจ) จากนั้นทดลองพิมพ์เลข 1 แล้วกดปุ่ม Ctrl...
 • Wiki Page: Keys for using new sheet or new workbook for Excel database (th-TH)

  แม้ตารางฐานข้อมูลเป็นข้อมูลส่วนแรกที่ต้องสร้างลงไปในแฟ้มก็ตาม แต่ตารางที่ต้องคิดถึงก่อนคือตารางรายงานว่าต้องการแสดงคำตอบออกมาแบบใดและตารางคำนวณซึ่งต้องหาทางสร้างสูตรคำนวณให้ง่ายและสะดวกในการย้อนกลับมาแก้ไข ดังนั้นจึงต้องออกแบบตารางฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับตารางส่วนอื่นๆเพื่อช่วยทำให้ไม่ต้องใช้สูตรยากๆในการด...
 • Wiki Page: Truth or Fact in Excel Database (th-TH)

  แม้คนไทยอ่านหนังสือเป็นกันแทบทุกคนแต่พบว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก ในปีหนึ่งอ่านกันไม่กี่บรรทัด เมื่ออยากจะเรียนรู้หรือหาคำตอบที่ตนสงสัย แทนที่จะใช้เวลาค้นคว้าหาหนังสือที่มีเรื่องราวถูกต้องมาอ่าน กลับชอบดูทีวีหรือฟังวิทยุ หรืออ่านข้อความสั้นๆบนมือถือที่เขียนส่งกันมาตามภาษาพูด จนทำให้คนไทยรุ่นใหม่เข...
 • Wiki Page: Flat data table for management users (th-TH)

  จะแยกหรือรวมตารางฐานข้อมูล การออกแบบตารางฐานข้อมูลใน Excel ไม่ได้ต่างจากการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลอื่น หากต้องการลดความซ้ำซ้อนของการกรอกข้อมูลและช่วยทำให้แฟ้มมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต้องรู้จักการออกแบบตารางฐานข้อมูลแบบ Relational โดยแยกบันทึกข้อมูลออกเป็นตารางที่บันทึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช...
 • Wiki Page: First group of Excel tables to build (th-TH)

  ตารางกลุ่มแรกที่ต้องสร้าง การบันทึกข้อมูลจะสะดวกรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดได้มากหากสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ โดยเริ่มจากสร้างตารางฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลส่วนกลางที่ต้องนำมาใช้บ่อยๆขึ้นมาก่อน เช่น ตารางรหัสสินค้าและรายชื่อสินค้า ตารางรหัสลูกค้าและรายชื่อลูกค้า ตารางรายชื่อพน...
 • Wiki Page: Don't use Excel to damage the world (th-TH)

  อีกครั้งกับการบันทึกข้อมูลและข้อมูลที่บันทึกไว้ Excel เป็นโปรแกรมที่สร้างความเสียหายให้กับโลกมากที่สุดเพราะ Excel เป็นโปรแกรมที่ธุรกิจนิยมใช้กันมากที่สุด เพียงแค่บันทึกชื่อลูกค้าผิด จากนั้นเมื่อนำค่าไปใช้ย่อมส่งผลทำให้ยอดรวมของการขายผิด ยอดฝากถอนเงินธนาคารไม่ตรง ปิดบัญชีแต่ละรอบไม่ได้ สมัยที...
 • Wiki Page: Key questions before making Excel assignment (th-TH)

  คิดให้จบ เมื่อได้รับมอบหมายงานให้ใช้ Excel อย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดคอมพิวเตอร์สร้างตารางลงไป ผู้สร้างงานต้องคิดให้รอบคอบถึงวิธีการใช้งานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มแรกจนจบสุดท้ายของการใช้งานว่าจะใช้กันแบบใด ไม่ใช่ว่าคิดอะไรได้ก็สร้างไปทีละเล็กทีละน้อยก่อน พอใช้ไปได้สักพักจึงพบว่างานแบบนี้ไม...
 • Wiki Page: Steps in creating Excel Tables (th-TH)

  ลำดับการสร้างตาราง ใครๆก็ใช้ Excel ได้ แค่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วบันทึกค่าลงไปในเซลล์ก็เรียบร้อย อยากได้หน้าตารายงานแบบใดก็เพียงสร้างตารางเลียนแบบให้เหมือน พอสั่งพิมพ์ตารางออกมาก็จะได้หน้ารายงานตามสิ่งที่เห็นบนจอ ด้วยความง่ายในการสร้างตารางใน Excel นี่เองที่ทำให้ผู้ซึ่งเพิ่งใช้ Excel ได้ไม่นาน สร...
 • Wiki Page: 4+1 ways for Excel Dynamic Range (th-TH)

  ทางเลือกในการลิงค์ข้อมูลแบบ Dynamic Range หนึ่งในปัญหาหนักอกของผู้ใช้ Excel คือ เมื่อข้อมูลที่บันทึกไว้หรือ copy มาใช้ต่อมีจำนวนรายการเพิ่มขึ้น จะสร้างสูตรอย่างไรดีหรือหาทางแก้ไขที่ตารางข้อมูลแทน เพื่อทำให้สูตรที่สร้างไว้สามารถคำนวณต่อไปได้โดยไม่ต้องแก้ไขสูตรใหม่อีกเลย สูตร VLookup, Match, Index...
 • Wiki Page: Making useful traps in Excel input table (th-TH)

  วิธีสร้างกับดักใน Excel กับดักใน Excel เป็นประโยชน์ช่วยทำให้ทราบว่าแฟ้มงานที่สร้างขึ้นนั้นนำมาใช้งานถูกต้องตามต้องการหรือไม่ ทำให้เกิดสัญญาณเตือนขึ้นมาให้ทราบเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าเป็นแฟ้มงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เองหรือสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นใช้ แก้ที่ต้นตอ การนำข้อมูลที่บันท...
 • Wiki Page: Changing Duplicated Data to be Unique Data (th-TH)

  แม้สูตร Multiple Match จะช่วยลัดหาตัวเลขตำแหน่งรายการที่ซ้ำกันให้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลก็ตาม แต่สูตรนี้ต้องสร้างแบบ Array ลงไปในตารางพร้อมกัน จึงค่อนข้างยากและเสี่ยงสำหรับมือใหม่ซึ่งไม่คุ้นเคยกับสูตร Array มาก่อนที่จะปรับแต่งสูตรให้เข้ากับงานของตนหากขาดพื้นฐานที่ไปที่มาว่าสูตรนี้คำนวณเลขตำแหน...
 • Wiki Page: Finding Unique List with Excel Menu (th-TH)

  การใช้คำสั่ง Data > Advanced เพื่อหา Unique List เริ่มจากสั่ง Data > Advanced แล้วกาช่อง Copy to another location กำหนด List range เป็นตารางฐานข้อมูล B2:B19 ซึ่งอยู่ในแนว column เดียว (ไม่สามารถใช้หลาย column พร้อมกัน) แล้วเลือก Copy to ไปยังเซลล์ D2 ที่ต้องการคำตอบ โดยอย่าลืมกาช...
 • Wiki Page: Finding Unique List with Excel Formula (th-TH)

  Unique Item คือ ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกับข้อมูลอื่น ซึ่งในกรณีที่มีการบันทึกรายการซ้ำกันไว้หลายรายการ รายการแรกของแต่ละชุดที่ซ้ำกันก็คือ Unique Item โดยใช้สูตรคล้ายกับสูตร Multiple Match เพียงมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้นตอน ในภาพนี้ตารางรหัส ID จาก C3:C20 มีรหัสบันทึกไว้ซ้ำกัน รหัส ID ที่เป...
 • Wiki Page: Finding Duplicated Data with Multiple Match Formula (th-TH)

  สูตร VLookup และสูตร Match มีจุดอ่อนตรงที่สูตรเหล่านี้จะทำงานกับข้อมูลที่ไม่ซ้ำเท่านั้น หากนำไปใช้กับตารางที่มีข้อมูลซ้ำจะให้คำตอบของข้อมูลรายการแรกที่ซ้ำกัน ส่วนคำสั่ง Data > Advanced หรือ Filter จะทำงานต่อเมื่อถูกสั่งใหม่เป็นครั้งๆไป ดังนั้นหากต้องการแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ซ้ำกันในทันทีที่มีการเปล...
 • Wiki Page: Code is the important key in Excel (th-TH)

  หลักการบันทึกข้อมูลที่ดี ไม่ว่าจะใช้โปรแกรม Excel หรือโปรแกรมฐานข้อมูลอื่นใดก็ตาม พึงหลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อมูลใดๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอาจพิมพ์ผิดพลาดมีตัวสะกดต่างไปจากเดิม ดังนั้นเมื่อต้องการนำข้อมูลใดที่เคยบันทึกไว้อยู่แล้วให้สร้างสูตรเพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงโดยใช้อ้างอิงจากรหัสนั่นเอง รหัสที...
 • Wiki Page: BAD habit of Excel data destroyer (th-TH)

  Excel จะมีประโยชน์ต่อเมื่อมีข้อมูลที่นำมาใช้ได้ ถ้าตีค่าประเมินราคาข้อมูลที่เก็บไว้เป็นตัวเงินได้ อาจมีค่าสูงมากกว่าราคาสินค้าที่บริษัทมีไว้ขายเสียอีก แต่มักพบว่าข้อมูลที่มีอยู่กลับนำมาใช้งานได้แค่เพียงบางส่วนหรือนำมาใช้งานไม่ได้เลย เพราะพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลจัดการทำลายข้อมูลเสียเองโดยร...
 • Wiki Page: Excel System Development Life Cycle (th-TH)

  กว่าจะสร้างแฟ้ม Excel ให้คนอื่นนำไปใช้งานได้ไม่ได้มีขั้นตอนต่างจากการว่าจ้างเขียนโปรแกรมเท่าใดนัก คนที่เอาง่ายเข้าว่าหรือขี้เกียจเสียแรงเสียเวลามาวิเคราะห์ระบบงานที่ใช้อยู่ มักชอบยกโปรแกรมใหม่มาให้ใช้แทนแบบนักปฏิวัติ หรือมักนำโปรแกรมที่ตนมีอยู่แล้วนำมาดัดแปลงแก้ไขเพียงเล็กๆน้อยๆแค่ข้อความหรือชื่อเฉพาะให...
 • Wiki Page: How to build Excel file for others (th-TH)

  การสร้างแฟ้ม Excel ที่ดีต้องสร้างไว้เผื่อให้คนอื่นสามารถนำแฟ้มไปใช้หรือแก้ไขต่อได้ง่ายอีกด้วย อย่านึกแต่เพียงว่า ฉันเป็นคนใช้แฟ้มนี้อยู่คนเดียว ดังนั้นฉันจะสร้างแฟ้มอย่างไรก็ช่างฉัน เพราะในที่สุดแฟ้ม Excel ที่คุณสร้างเพื่อใช้เองในวันนี้ สุดท้ายเมื่อคุณลาออกไปก็อาจต้องกลายเป็นแฟ้มมรดกตกทอดให้เพื่อนรุ...
 • Wiki Page: Developing Excel Expert in your company (th-TH)

  ผมเริ่มต้นชีวิตเป็นวิทยากรสอน Excel ด้วยหลักสูตรฉลาดใช้ Excel ในงานธุรกิจอย่างมืออาชีพตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 ตอนนั้นคิดว่าผู้ใช้ Excel ทั่วไปคงมีพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนรู้ตามเนื้อหาที่ผมอบรมได้ไม่ยาก แต่กลับพบว่าจากจำนวนผู้เข้าอบรมกว่า 40 คนที่เข้าเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย...
 • Wiki Page: FIFO Costing with Excel Data Table (Part II) (th-TH)

  วิธีใช้ Data Table กับงานสินค้าคงคลังโดยทั่วไป Data Table เป็นเครื่องมือที่ Excel มีตั้งแต่รุ่นแรก แต่น้อยคนนักจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างจริงจัง อาจเป็นเพราะมีคำอธิบายวิธีใช้งานที่ไม่ละเอียดเพียงพอ หรือถ้ามีคำอธิบายไว้ก็แสดงวิธีใช้ Data Table กับตัวอย่างที่ยากเกินไป จนผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบไล...
 • Wiki Page: FIFO Costing with Excel Data Table (Part I) (th-TH)

  การคำนวณต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) เป็นงานหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในงานธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาแม้สามารถใช้ Excel คำนวณหาต้นทุนได้ก็ตามก็ยังคำนวณได้ยาก มีหลายขั้นตอนยิ่งมีวัตถุดิบมากมายหลายประเภท ยิ่งทำให้ผู้ทำงานเกิดความเครียด เพราะต้องใช้ Excel สร้างสูตรคำนวณหาต้นทุนทั้งยอดรับยอดจ่ายแต่ละยอดด้วยตัวเอง...
 • Wiki Page: FIFO Costing with Excel Data Table (Part IV) (th-TH)

  วิธีคำนวณต้นทุน กรณีบันทึกสินค้าหลายประเภทที่ซื้อไว้ในตารางเดียวกัน ในตัวอย่างที่ผ่านมาข้อมูลของสินค้าที่ซื้อในตารางล้วนเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน หากต้องการใช้ตารางเดิมบันทึกรายการซื้อสินค้าทุกประเภทไว้ด้วยกัน การออกแบบตารางที่ดีจะช่วยให้ใช้ Excel ได้อย่างยืดหยุ่น เพียงแก้ไขสูตรเล็กน้อยก็สามารถใช...
 • Wiki Page: FIFO Costing with Excel Data Table (Part III) (th-TH)

  วิธีใช้ Data Table คำนวณต้นทุนขายแบบ FIFO คงจำกันได้ถึงวิธีคำนวณหาต้นทุนขายโดยใช้ตารางตามภาพข้างบนนี้ เมื่อกรอกยอดสินค้าที่ขายทั้งหมดลงไปในเซลล์ G2 สูตรที่สร้างไว้ในเซลล์ G6:G11 จะกระจายยอดสินค้าที่ขายทั้งหมดออกมาให้เห็นว่าจะนำไปตัดสินค้าที่ซื้อเข้ามาแต่ละรายการแบบ FIFO เป็นจำนวนเท่าใด จากน...
 • Wiki Page: Art and Science of using Excel Data Table (th-TH)

  ศาสตร์ และ ศิลป์ ของ Data Table ในบรรดาเครื่องมือของ Excel ซึ่งสนับสนุนงานวางแผน วิเคราะห์ และวิจัย หรืองานประเภท Sensitivity Study นั้น Data Table ถือเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุด แม้ว่าตามตำราจะระบุไว้ว่า Data Table สามารถใช้ตัวแปรได้แค่ 1 หรือ 2 ตัวแปรเท่านั้นก็ตาม แต่เราสามารถกำหนดให้ Data Table...
 • Wiki Page: Managing duplicated data in Excel (th-TH)

  การจัดการค่าซ้ำ ในหลักการบันทึกข้อมูลที่ดีต้องควบคุมการบันทึกค่าซ้ำให้เกิดขึ้นได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่นในงานบันทึกข้อมูลสินค้าที่ขาย จะมีตารางบันทึกรายละเอียดของสินค้าเอาไว้ จากนั้นเมื่อต้องการรายละเอียดของสินค้าไปใช้ที่เซลล์อื่น ไม่จำเป็นต้องพิมพ์รายละเอียดของสินค้านั้นๆซ้ำอีก ค่าที่จำเป็นต...
Page 1 of 3 (66 items) 123
Can't find it? Write it!