Browse by Tags

Tagged Content List
  • Wiki Page: اضافه کردن RODC ها به دومین ها (fa-IR)

    زمانیکه شما RODC را نصب می کنید، شما باید از حالت نصب پیشرفته Advanced Installation mode استفاده کنید. این حالت به شما اجازه می دهد که Password Replication Policy ، محول کردن مجوزهای نماینده مدیریتی delegate administrative permissions و نصب از طریق مدیا را تنظیم کنید. Password...
  • Wiki Page: دومین کنترولر خواندنی چیست؟ - What is Read only Domain Controller - RODC? (fa-IR)

    مایکروسافت با RODC یک قابلیت دیگر جدید به ویندوز سرور ۲۰۰۸ و یا بهتر بگویم به دومین کنترولر (DC) اضافه کرد. اساس انجام این کار توسط مایکروسافت به خاطر نداشتن یا نبودن امنیت در مکانهایی خارج از دفتر مرکزی بود تا دومین کنترولرها بهتر محافظت شوند. همانطور که میدانیم در اینگونه مکانها امنیت فیزیکی یا خیلی...
Page 1 of 1 (2 items)
Can't find it? Write it!