Browse by Tags

Tagged Content List
  • Wiki Page: Hyper-V پیکربندی ماشین مجازی در (fa-IR)

    سلام برای پیکربندی ماشین مجازی از منوی فایل بر روی Setting کلیک کنید. همانطور که در پنجره زیر می بینید ، در سمت چپ گزینه هایی وجود دارد که شما میتوانید از انها برای پیکربندی و تنظیمات ماشین مجازی استفاده کنید. به ترتیب این گزینه ها توضیح داده خواهدشد. Add Hardware از این گزینه برای...
Page 1 of 1 (1 items)
Can't find it? Write it!