Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: Dynamic Chart (Part IV) (th-TH)

  แม้ Dynamic Chart ที่ใช้สูตร Offset จะช่วยยืดหดเส้นกราฟได้ตามต้องการแล้วก็ตาม หากส่วนอื่นๆที่แสดงบนกราฟ เช่น คำอธิบายตามพิกัดหรือแกน หรือคำอธิบายอื่นๆในหน้ากราฟ ยังคงแสดงค่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย กราฟที่ว่า Dynamic ก็ยังเรียกได้ไม่เต็มปากว่า Dynamic เคล็ดลับในการปรับแต่งกราฟให้สามารถลิงค...
 • Wiki Page: Finding Excel Function (th-TH)

  เมื่อเจอปัญหาในงาน ให้ค่อยๆวิเคราะห์ปัญหาทีละขั้นตอน แบ่งปัญหาแยกออกเป็นขั้นๆ ตามลำดับการคำนวณ ตามลำดับการตัดสินใจ ควรลองสร้างแนวทางแต่ละขั้นลงบนกระดาษก่อน เพื่อจัดลำดับการส่งค่าไปทีละขั้นให้ถูกต้อง แล้วลองใช้มือ ใช้เครื่องคิดเลข คิดคำนวณอย่างคร่าวๆก่อนว่า จะใช้สูตรคำนวณอย่างไร และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part IV) (th-TH)

  วิธีใช้สูตรซ้อนสูตรกำหนดขอบเขตตารางแบบยืดหยุ่น (Dynamic Range) การใช้ Text เพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิงโดยใช้สูตร =Cell(“Address”,cell) ข้างต้น ช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบขอบเขตตารางว่าอยู่ในตารางช่วงใด ซึ่งในการคำนวณหากไม่มีความจำเป็นต้องแสดงตำแหน่งอ้างอิงออกมาให้ทราบ จะสามารถลัดขั้นตอนการคำนวณให...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part III) (th-TH)

  วิธีใช้ Text กำหนดขอบเขตตารางแบบยืดหยุ่น (Dynamic Range) แม้สูตร Offset จะช่วยกำหนดขอบเขตตารางให้อัตโนมัติก็ตาม แต่ขอบเขตที่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลหรือจำนวนรายการที่บันทึกไว้ ซึ่งในบางกรณีอาจไม่ตรงกับความต้องการ บางครั้งผู้ใช้งานอาจต้องการกำหนดขอบเขตตารางให้แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขพิเศษ จากภาพน...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part II) (th-TH)

  วิธีใช้สูตร Index กำหนดขอบเขตตาราง สูตร Index เป็นสูตรทำหน้าที่ดึงค่าออกมาจากตารางที่กำหนดตามตำแหน่ง row และ column ที่ต้องการ เช่น ตามภาพตัวอย่างต่อไปนี้ =Index(Class1,3,2) จะดึงชื่อ c ออกมาให้เพราะอยู่ในตำแหน่ง row ที่ 3 ตัดกับ column ที่ 2 ภายในพื้นที่ตารางชื่อ Class1 หรือถ้าไม่ต้องการกำหนดตำแหน...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part I) (th-TH)

  วิธีใช้ Table กำหนดขอบเขตตารางโดยอัตโนมัติ ตามปกติเมื่อสร้างสูตรอ้างอิงกับตำแหน่งเซลล์หรือตำแหน่งตาราง จากนั้นเมื่อมีการย้ายหรือ Insert/Delete ทำให้เซลล์หรือตารางนั้นเปลี่ยนตำแหน่งหรือมีขนาดพื้นที่ต่างไปจากเดิม จะพบว่าตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนดไว้ในสูตรมีการปรับตำแหน่งตามให้เอง แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจำนวนรายการของข...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Cell (th-TH)

  งานที่สร้างขึ้นด้วย Excel ไม่ได้ใช้ตำแหน่งอ้างอิง (Reference) เพื่อใช้ในสูตรคำนวณแต่เพียงอย่างเดียว ตำแหน่งอ้างอิงยังถูกเรียกใช้ในคำสั่ง Conditional Formatting, Data Validation, Advanced Filter, Pivot Table, หรือในคำสั่งอื่นๆ แม้แต่ในรหัส Visual Basic for Applications (VBA) ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อมีการ Insert...
 • Wiki Page: Designing Share Component in Excel (th-TH)

  ในการออกแบบพื้นที่ส่วนต่างๆของตาราง Excel พื้นที่ส่วนหนึ่งที่ต้องกันแยกออกมาจากส่วนอื่นๆคือส่วนที่เป็นของกลาง เพราะหากนำของกลางไปใช้ร่วมกับของส่วนตัว ย่อมทำให้สูญเสียของกลางที่ควรเปิดให้นำมาใช้ร่วมกันเป็นสาธารณประโยชน์ ของกลางในแง่ของ Input ได้แก่ เซลล์รับค่าตัวแปรที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณ ซึ่งอาจเป...
 • Wiki Page: Control Excel 2010 Security Warning for File Linking (th-TH)

  แม้ว่าขนาดตารางในชีทของ Excel 2010 มีจำนวน 1,048,576 rows และ 16,384 columns ช่วยรองรับกับข้อมูลจำนวนมหาศาลมากขึ้นกว่า Excel รุ่นก่อนก็ตาม แต่มิได้ทำให้วิธีบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องต่างไปจากที่ควร กล่าวคือ ในแฟ้มหนึ่งๆควรเลือกบันทึกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันในชีทเดียวก...
 • Wiki Page: How to find data from unorganized table in Excel (th-TH)

  ข้อมูลที่ลอกมาจากระบบอื่นที่ไม่ใช่ Excel มักมีโครงสร้างข้อมูลซึ่งไม่ได้เป็นฐานข้อมูลที่ดี โดยเฉพาะข้อมูลที่ export ออกมาจากรายงานทางบัญชีหรือการผลิต อาจมีตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการคำตอบวางไว้ในแนวเยื้องกับค่าที่ใช้หา สูตร VLookup สามารถใช้ค้นหาค่าคำตอบที่อยู่ในแนวเดียวกันกับค่าที่ใช้หาเท่านั้น หากคำตอบท...
 • Wiki Page: Using Excel VLookup Function (th-TH)

  แม้การใช้คำสั่ง Data > Sort และ Data > Filter สามารถช่วยค้นหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดงได้ง่าย ถ้าใช้คำสั่ง Sort ย่อมส่งผลทำให้ลำดับรายการของข้อมูลเดิมเปลี่ยนไป ต่างจากการสั่ง Filter ซึ่งไม่กระทบกับลำดับข้อมูลที่เก็บไว้แต่อย่างใด ดังนั้นการใช้ Filter จึงเหมาะกว่าการสั่ง Sort แต่โปรดสังเกตว่าผลจากการใช...
 • Wiki Page: How to control inputting sequence in Excel (th-TH)

  ผู้ใช้ Excel ที่ชอบการเลื่อน Cursor ลงเมื่อกดปุ่ม Enter มักรู้สึกอึดอัดเมื่อเปลี่ยนระบบให้ Cursor ยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม บางคนถึงกับยกเหตุผลต่างๆนานามาโต้กลับมาว่าระบบเดิมที่ Excel เตรียมมาให้นั้นดีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ Excel ที่ทำกันจนชินติดเป็นนิสัย แต่ถ้าทราบเพิ...
 • Wiki Page: How to write Excel Achievement in your Resume (th-TH)

  สมัยที่กำลังคิดอยากย้ายงานจากธนาคารไทยพาณิชย์ มีเหตุการณ์ในการสมัครงานครั้งหนึ่งที่ประทับใจ เป็นความภาคภูมิใจของตัวผมเองเป็นอย่างมาก ตอนนั้นผมส่งใบสมัครงานให้กับบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ ในวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้หยิบใบสมัครของผมขึ้นมาชี้ให้ดูข้อความของหัวหน้าที่เป็นฝรั่งเขียนเอาไว้แล้วบอกกับผมว...
 • Wiki Page: Think twice before using Excel VBA (th-TH)

  ผู้ใช้ Excel ส่วนมากมักคิดว่า อะไรก็ตาม ปัญหาใดก็ตามที่คิดไม่ออก หาทางใช้ Excel แบบธรรมดาไม่ได้ ต้องใช้ Excel VBA ช่วยหาคำตอบได้แน่ เชื่อกันว่า Excel VBA ต้องเป็นทางออกสุดท้าย แต่แล้วพอใช้ Excel VBA ได้สักพัก กลับพบว่าวิธีการที่ตนเลือกใช้ กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องไม่รู้จบ ครั้นจะคิดถอยหลัง จะเลิกใช้ Excel...
 • Wiki Page: Easy steps for learning Excel VBA (th-TH)

  ข้อจำกัดเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคนที่วุ่นอยู่กับงาน ทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยไปจนถึงค่ำ กลับบ้านแล้วยังเอางานติดตัวกลับไปทำต่อเสียอีก ไหนจะต้องแบ่งเวลาไปประชุมในตอนกลางวัน เขียนรายงานในตอนกลางคืน นานๆที่จะได้ใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว โอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีน้อยมาก...
 • Wiki Page: Excel special inputting tools (th-TH)

  แทนที่จะต้องเสียเวลาย้อนกลับมาตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ Excel ได้จัดเตรียมเครื่องมือพิเศษไว้หลายอย่างสำหรับช่วยในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามต้องการและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด เช่น Data Validation, AutoComplete, Pick from List, Custom List, และ Form Data Validation...
 • Wiki Page: Excel Validating Functions (th-TH)

  ถ้าเทียบ Excel กับคนที่ประพฤติปฏิบัติตนตามศีลห้า กล่าวได้ว่า Excel เป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่เคยพูดปดแม้แต่น้อย ข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างไร Excel ก็จะนำข้อมูลตามที่บันทึกไว้มาใช้ต่อด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หากสูตร VLookup ที่สร้างไว้อย่างถูกต้องแต่หาค่าที่ต้องการไม่พบ กลับแสดงคำตอบเป็น Error แบบ Not Available...
 • Wiki Page: Success Factors in Business with Microsoft Excel (th-TH)

  มีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ในงานแสดงโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) ครั้งแรกๆในโลก สมัยนั้นยังไม่มีโปรแกรมยี่ห้อเอ็กเซลนี่หรอก พอมีนักบัญชีคนหนึ่งเดินเข้ามาชมงานแล้วเห็นว่าโปรแกรมตารางคำนวณทำงานยังไง เขาเห็นเข้าก็มือไม้สั่นไปหมด ค่อยๆใช้มืออันสั่นเทาล้วงกระเป๋าเงิน ดึงบัตรเครดิตขึ้นมาเพื่อขอซื้อโปรแกรมน...
 • Wiki Page: Optimizing Size and Speed in Excel (th-TH)

  แฟ้ม Excel ที่เราเพิ่งเปิดใช้งานขึ้นใหม่ในวันนี้ จะเริ่มมีขนาดแฟ้มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปสักปีสองปี คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ก็จะทำงานช้าลงไปจนผิดสังเกตโดยมีเหตุมาจากแฟ้มใหญ่ขึ้นมากนี่แหละ ตัวผู้ใช้ Excel มักชอบวิ่งไปบอกหัวหน้า ขอให้ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพื่อจะได้ทำให้ Excel ทำงานเร็วเหม...
 • Wiki Page: Designing Excel Input - Calculation - Output Areas (th-TH)

  ในชีทหนึ่งๆของ Excel 2007 หรือ Excel 2010 มีจำนวน row มากกว่า1 ล้าน row และมีจำนวน column มากกว่า 1 หมื่น column เปิดโอกาสให้ใช้ Excel เก็บข้อมูลได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว แต่โอกาสที่เปิดกว้างนี้กลับทำให้ผู้ที่ใช้ Excel บันทึกข้อมูลอย่างตามใจ สร้างปัญหารุนแรงมากขึ้น พอใช้งานไปได้สักพักก็จะพบว่าแฟ...
 • Wiki Page: Excel Database Design Guideline (th-TH)

  เนื่องจากความง่ายในการบันทึกข้อมูลลงไปในตาราง โปรแกรม Microsoft Excel จึงไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมซึ่งมีตารางสำหรับเอามาใช้คำนวณเท่านั้น Excel กลายเป็นโปรแกรมที่นำมาใช้กับงานได้หลากหลายประเภท ไม่จำกัดเฉพาะงานบัญชีการเงิน แต่ยังนำ Excel ไปใช้บันทึกข้อมูลต่างๆนานา ซึ่งความสะดวกในการบันทึกนี่เอง กลับทำให้ข...
 • Wiki Page: ตัวเลขชิดขวา ตัวอักษรชิดซ้าย (Number or Text Inputting) (th-TH)

  หากต้องการใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้ม Excel ได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบแก้ไขหรือใช้สูตรยุ่งยากซับซ้อนเพื่อค้นหาข้อมูล พึงระลึกไว้ว่า ข้อมูลที่พิมพ์ลงไปต้องมีสถานะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ตามลักษณะของค่าที่เห็นด้วยสายตาด้วย เช่น ตัวเลขที่เห็นในเซลล์ว่าเป็นเลข 001 ก็ต้องมีสถานะเป็นเลขด้วย กล่าวคือมีค่าเป...
 • Wiki Page: ปรับระบบ Excel ให้เหมาะกับการบันทึกข้อมูล (Reset Excel ready for Inputting) (th-TH)

  ตามระบบที่ Excel เตรียมไว้ให้เมื่อพิมพ์ค่าใดๆลงไปในเซลล์แล้วกดปุ่ม Enter จะพบว่า Excel จะเลื่อน Cursor ลงไปยังเซลล์ถัดไปด้านล่างที่ติดกัน เป็นระบบที่เหมาะกับการบันทึกข้อมูลจากตารางตามแนวตั้ง แต่ระบบนี้ไม่เหมาะกับการบันทึกข้อมูลรายการประจำวัน ซึ่งควรเลื่อนไปยังเซลล์ถัดไปด้านขวาต่างหาก เพราะรายการที่เก...
 • Wiki Page: ทำความรู้จักกับ Windows Deployment Services Role (th-TH)

  Windows Deployment Server เรียกสั้น ๆ ว่า WDS WDS เป็น Role ที่จะช่วยให้ติดตั้ง Windows OS ลงไปยังเครื่องเป้าหมายที่ต้องการได้ (โดยเฉพาะผ่านทาง Network) โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือที่หลากหลาย ทำให้การติดตั้ง OS เป็นไปด้วยความสะดวก 3 ประโยชน์หลักของ Windows Deployment Services ! 1. ลดความย...
 • Wiki Page: การออกแบบโครงสร้างตารางคำนวณ แบบ Compound Module (Designing Excel Calculation Module : Part 4 - Final)(th-TH)

  เคยมีคำกล่าวว่า Excel ไม่สามารถนำมาใช้กับการวางแผนความต้องการวัสดุได้หรอก เราต้องหันไปซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปราคาแพงเป็นแสนเป็นล้านบาทมาใช้ในการวางแผนการผลิต ซึ่งโรงงานผลิตสินค้าหลายๆแห่งอาจคิดว่าไม่แพง เพราะเมื่อนำราคาโปรแกรมสำเร็จรูปไปเทียบกับมูลค่าของโรงงานและสินค้าที่ผลิตแล้วถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก...
Page 3 of 4 (80 items) 1234
Can't find it? Write it!